Till helfigurer
 
 
550
 
 
521
 
 
518
 
 
517
 
 
514
 
 
513
 
 
512
 
 
511
 
 
510
 
 
508
 
 
242 
 
 
215
 
 
147
 
 
043
 
 
004
 
 
f 034
 
 
 
Till ansikten